Monday, 13 April 2015

"పేద జనం - శ్వేత రాత్రులు" - దోస్తయెవ్ స్కీ ebook link

Tolstoy birthday by TRC- photos

అసలే ఆదివారం ఉదయం. అందులోనూ అనుకోకుండా ముందురోజు మారిపోయిన వెన్యూ. అవిష్కరించే కొత్త పుస్తకాలేం లేవు. పలానావాళ్ళు సభలో మాట్లాడతారని ముందుగ...